Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje - august 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijski...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Un ...

Poziv za dostavljanje ponuda usluge – mamografi...

U skladu s odredbama člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasn ...

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džema ...