Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Pravnog fakulteta Unive...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal ...

Društvo za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija

DnT: Poziv za prijavu na konkurs za dodjelu nag...

Društvo za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija objavilo je javni ...

UNMO

Ponovljeni poziv za angažman studenta u Kancela...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu ...

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Dž ...