Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor/reizbor u zvanje uz zasnivanje...

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u a...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

Konkurs za izbor u zvanje - august 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijski...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Un ...