Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost studentske prakse na Klod Bernard Lio...

Nominovati se mogu master studenti Građevinskog fakulteta pete ili završne godine koji žele da odrade istraživanje u jednoj od laboratorija na Klod Bernard Lion1 Univerzitetu. Kvota je 2.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Studenti mogu aplicirati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za student prvog ciklusa je 4 dok je kvota za student trećeg ciklusa 2.

Mogućnost razmjene u ljetnom semestru 2021/22 n...

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota za studente je 2, kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2 dok je kvota u svrhu osposobljavanja 1.

Mogućnost razmjene studenata na Kirklareli Univ...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti na koje se može nominovati su turski jezik, engleski jezik, mašinstvo, građevina i IT.  Kvota za studente je 1.