Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Oblasti na koju se može nominovati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (1).

Mogućnost razmjene osoblja na La Sapienza Unive...

Moguće se nominovati za sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota će se odrediti u skladu sa budžetom koji je odobren  La Sapienza Univerzitetu kao koordinatoru programa.

Mogućnost razmjene na Vitautas Magnus Univerzit...

Nominovati se mogu studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa na  sve oblasti koje se izučavaju na Vitautas Magnus Univerzitetu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota je 2.

Mogućnost razmjene studenata i osoblja na Unive...

Zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu Šehnjica Poljska mogu se nominovati u oblasti engleskog jezika. Kvota za studente je dva (2). Kvota za mobilnost u svrhu predavanja 1 (jedan) i mobilnost u svrhu osposobljavanja je jedan (1).