Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Novi Erasmus+ program vodič za 2021-2027

Objavljen je novi Erasmus+ program vodič za 2021-2027 godinu. Objavljen je i prv ...

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Valladolid...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleno na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja. Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Ponovljeni poziv za nominacije za razmjenu u zi...

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 19.03.2021.

Treći poziv za nominacije za razmjenu u zimskom...

Razmjena se može ostvariti na Univerzitetu u Granadi, Univerzitetu u Kordobi, Univerzitetu u Bolonji, Omer Halisdemir Univerzitetu u Nigdeu, Univerzitetu u Saralandu , Katoličkom Univerzitetu u Valensiji , Univerzitetu u jugoistočnoj Norveškoj, Univerzitetu u Primorskoj, Univerzitetu u Ljeidi. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 09.03.2021 do 23:59. Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.