Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ispravka dijela konkursa za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Konkurs za izbor/reizbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Spisak redovnih studenata primjljenih na smješt...

Konkursom objavljenim dana 8. 6. 2020. godine u dnevnom listu Dnevni Avaz predvi ...