Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta (Knjižničar...

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta

Knjižničar - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac,

Domar - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog c...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

KONKURS za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA NA DOKTORSKI S...

JAVNI KONKURS

ZA UPIS POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ POLITEHNIKA NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU