Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za upis prve generacije polaznika...

JAVNI KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE POLAZNIKA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORS ...

Konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džema ...

Konkurs za izbor u zvanja

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za izbora Rektora Univerziteta "Džemal ...

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...