Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijski...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Un ...

Obavještenje o javnoj nabavci

U skladu sa članom 25. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik ...

Konkurs za (re) izbor u nastavna i saradnička z...

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 2572/19 od 04.11.2019. godine, ...