Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbora Rektora Univerziteta "Džemal ...

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za izbor u zvanje (novembar 2021.)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...