Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za upis prve generacije polaznika na do...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta, broj: 101-2842/19 od 28.11.2019. godine, r ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 2847/19 od 28.11.2019. godine, ...

Nabavka software-a - Projekt: HURBE

Nabavka software-a za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u sklopu p ...

Nabavka računarske opreme - Projekt: HURBE

Nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u s ...