Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u ...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1099-3/20 od ...

Kokurs za izbor u zvanje - maj

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor u zvanje-mart

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

K O N K U R S za zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...