Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Javni poziv za učešće na konferenciji “Inoviran...

Javni poziv za učešće na konferenciji “Inoviranje demokratskog učešća na lokalno ...

Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal B...

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Kokurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih ...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...