Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101 - 1601 /19 o ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

Konkurs za izbor nastavnika/saradnika u zvanja

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Interreg ADRION

Treći poziv za prijavu projekata u okviru Inter...

Treći poziv za podnošenje prijedloga se fokusira na dva prioriteta programa odno ...