Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

NAJAVA: Brucoški čas

Tradicionalna manifestacija Brucoški čas biti upriličena 2. oktobra 2023. godine sa početkom u 11:00 sati. Brucoški čas će biti održan u Sportskoj dvorani Sjeverni logor (USRC Midhat Hujdur Hujka).

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta (Knjižničar...

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta

Knjižničar - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac,

Domar - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (2). U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.

Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja na Uni...

Po ovom pozivu se može nominovati i za predavanje i za osposobljavanje. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja i osposobljavanja, dok se nenastavno osoblje može nominovati samo u svrhu osposobljavanja.