Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za upis treće gene...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, člano ...

Javni konkurs za upis treće generacije polaznik...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, člano ...

Konkurs za izbor u zvanje (oktobar 2021.)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Poziv za angažman studenta u Kancelariji za međ...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu dana. Obavljati će poslove iz domena Kancelarije. Student će biti odgovoran za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, kontakt sa studentima, itd.