Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijski...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Un ...

Obavještenje o javnoj nabavci

U skladu sa članom 25. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik ...

Obavijest o poništenju konkursa

Obavijest o poništenju konkursa

OBAVIJEST O PONIŠTENJU KONKURSA Senat Univerziteta, na 95. sjednici održanoj 01 ...