Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džema ...

Konkurs za izbor u zvanje - Juli 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za izbor/reizbor u zvanje uz zasnivanje...

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko - neretvanskog kan ...

Konkurs za izbor u zvanje - Juni 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...