Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 49. i 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Javni poziv za učešće na konferenciji “Inoviran...

Javni poziv za učešće na konferenciji “Inoviranje demokratskog učešća na lokalno ...