Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
UNMO

Angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu ...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača

U postupku javne nabavke za Nabavku laboratorijske opreme za potrebe Instituta G ...

Zemlje članice CEEPUS mreže

Otvorene aplikacije za učešće u CEEPUS III mrež...

U okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studi ...