Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za popunu radnog mjesta: Sekretar organ...

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

KONKURS za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta Uni...

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mos ...