Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

K O N K U R S za zasnivanje radnog odnosa na ne...

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 101-3131/19 od 23.12. 2019. ...

UNMO

Angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu ...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača

U postupku javne nabavke za Nabavku laboratorijske opreme za potrebe Instituta G ...