Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

PONOVNI KONKURS za upis prve generacije polazni...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, član ...

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

KONKURS za izbor dekana Fakulteta informacijsk...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Un ...

K O N K U R S za izbor u zvanja

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta održanog dana 30.1.2020. godine, broj: 101- ...