Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Naziv studijskog programa

Poslovna informatika

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalaureat/ bachelor poslovne informatike

Naziv studijskog programa

Dizajn interijera

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor Dizajner interijera

Naziv studijskog programa

Zdravstvena njega

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bachelor medicinska sestra / tehničar – Bachelor (BSc) Nursing sa odgovarajućim usmjerenjima:

- opće sestrinstvo

- anestetičar-asistent

- njega internističkih bolesnika

- njega hirurških bolesnika

Za usmjerenje Fizioterapija: Bachelor fizioterapeut – Bachelor (BSc) Fizioterapije

Naziv studijskog programa

Turizam

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor menadžmenta u turizmu

Naziv studijskog programa

Politehnika

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

III ciklus – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Doktor tehničkih nauka sa navedenim usmjerenjima iz oblasti: Građevinarstvo, Informacijske tehnologije, Mašinstvo

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Povrtlarsko-cvjećarski

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor inžinjer poljoprivrede sa naznakom oblasti studijskog programa

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Voćarsko-vinogradarski

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor inžinjer poljoprivrede sa naznakom oblasti studijskog programa

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor inžinjer poljoprivrede sa naznakom oblasti studijskog programa