Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Aplicirati mogu samo redovno upisani studenti. Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente prvog i drugog ciklusa je 2. U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.

Posjeta NJ. E. generalnog konzula Republike Tur...

Danas je Univerzitet posjedio, Nj. E. Jašar Ergun, generalni konzul R. Turske u Mostaru. Tokom posjete razgovaralo se o dosadašnjoi i budućoj saradnji, kao i o prilagiđavanju saradnje uslovima pandemije. NJ. Ekselencija je naglasio želju da se postojeća saradnja nadogradi i intenzivira. Također se razgovaralo o mogućim oblastima i pravcima buduće saradnje.

U Bihaću održana sjednica Rektorske konferencij...

Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Elvir Zlomušica, zajedn ...

Online škola tranzicijske pravd

Održana Online škola tranzicijske pravde na Pra...

U periodu od 28. 9. do 1. 10. 2020. godine, Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa P ...