Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini u drugom upisnom roku

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. i 154. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2574/23 i 101-2576/23 od 13.7.2023. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1492/23-1 od 14.7.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini u drugom upisnom roku

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini u drugom upisnom roku je otvoren od 28.8.2023. do 15.9.2023. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata u drugom upisnom roku.

Pravo na upis i status studenta dodiplomskog studija (bachelor, I ciklus) imaju sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini, kao i lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u inostranstvu.

U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

PLAN UPISA STUDENATA u dokumentu ispod!