Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Kordobi u ...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno  osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Produžen rok za nominacije u ljetnom semestru 2...

Rok za slanje nominacija elektromnskim putem u PDF format je produžen do 30.11. u 23:59.

Mogućnost razmjene studenata i nastavnika u lje...

Nominovati se mogu samo redovno upisani student kao i stalno uposleni nastavnici najmanje u zvanju docenta. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Gazi Un...

Nominovati se mogu samo stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta. Oblast na koju se može aplicirati je sport. Kvota za za nastavno osoblje 2.