Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Gazi Univerzite...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Studenti mogu aplicirati na oblast sporta, engleskog i turskog jezika, građevine i mašinstva.  Kvota za studente je 4.

Mogućnost razmjene na Fakultetu za tropsku polj...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno I nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (2). U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na La Sapi...

Moguće se nominovati za sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za nastavno osoblje je 4. U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.