Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu Sa...

Studenti prvog, drugog ciklusa koji studiraju engleski jezik, hemijski inžinjering i hemiju imat će nastavu na engleskom jeziku Studenti koji studiraju ekonomiju, biznis i administraciju, građevinu i poljoprivredu i žele se nominovati moraju posjedovati certfikat o znanju španskog jezik (B2 nivo). Kvota za studente prvog i drugog ciklusa je 2.

Mogućnost razmjene osoblja na Omer Halisdemir U...

Oblasti za koje je moguće se nominovati su mašinstvo i engleski jezik. Kvota u svrhu predavanja je 2 a kvota u svrhu osposobljavanja 1.

Ponovljeni poziv za razmjenu u ljetnom semestru...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleni na Univerzitetu. Po ovom pozivu nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota u svrhu predavanja 1.

Mogućnost razmjene osoblja na Ekonomskom Univer...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.