Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (2). U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.

Uni Graz

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru...

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nast ...

Mogućnost razmjene u svrhu osposobljavanja u ak...

Nominovati se može i nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja je 2. Mobilnosti se moraju realizovati do 30.07.2021.

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Mariboru u...

U okviru Erasmus+ KA 107 programa razmjene, studenti našeg Univerziteta se mogu nominovati za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru u Sloveniji. Mobilnosti će se moći ostrvarivati u akademskoj 2021/22 godine od 01.08.2021. do 31.07.2022. Na program razmjene se ne mogu nominovati studenti prve godine dodiplomskog studija, apsolventi i imatrikulanti. Kvota za Bosnu i Hercegovinu je 8. U mreži osim našeg Univerziteta, također učestvuju i Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u istočnom Sarajevu i Univerzitet u Bihaću.