Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Poziv za nominacije za razmjenu studenata, nast...

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i nenastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2023/24.

Mogućnost razmjene studenata na EASD Castello u...

Studenti prvog ciklusa se mogu nominovati na oblast dizajna interijera. Kvota za studente je 2. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Mobilnost studenta na Univerzitetu u Granadi u ...

Studenti prvog i drugog ciklusa mogu aplicirati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. PRednost će se dati studentima Odsjeka za engleski jezik i književnost i studentima sa znanjem španskog jezika.  Kvota za studente je 2.

Mogućnost razmjene za osposobljavanje i predava...

Oblast na koju se može nominovati je mašinstvo. Kvota za osposobljavanje je 1 dok je kvota za predavanje 1.