Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog osoblja...

Oblasti na koje se može nominovati su: građevina, mašinstvo, IT. Kvota za studente je 2, dok je kvota za nastavno osoblje 2. U ovoj mreži su pored Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerzitet u Bihaću, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Sarajevu i kvote su određene za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Međunarodna fondacija MATSUMAE, Program stipend...

Međunarodna fondacija MATSUMAE planira pokrenuti proces prijava za stipendiranje ...

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Univerz...

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno osoblje Univerziteta. Oblasti na koje se može nominovati su humanističke nauke, jezici, ekonomija, biznis i administracija, građevina i poljoprivreda. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. Kvota je jedan(1).

Mogućnost razmjene studenata u zimskom semestru...

Oblasti na koje student prvog i drugog ciklusa mogu aplicirati je mašinstvo. Kvota za studente je 2.