Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na InHolland Unive...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Studenti mogu aplicirati na oblast turizma Kvota za studente je 1.

Ponovljeni poziv za razmjenu u ljetnom semestru...

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota je 1.

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblj...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti kao i stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za student je 2 dok je kvota za nastavno osoblje je 2.

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na InHolla...

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno nosoblje najmanje u zvanju docenta. Oblasti za koje je moguće aplicirati je turizam. Kvota za nastavno osoblje je 2.