Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata u zimskom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Oblasti nakoje student prvog i drugog ciklusa mogu aplicirati je mašinstvo. Kvota za studente je 2. Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Tehničkom Univerzitetu u Kelnu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Oblasti na koje se može nominovati su: sport, psihologija, biznis i administracija. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je jedan (1) dok je kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja također jedan (1).

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Zaintersovani za mobilnost na Univerzitetu u Leonu mogu se nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu, a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Za mobilnost u svrhu predavanja kvota je dva (2) dok je kvota mobilnost u svrhu osposobljavanja takojđer dva (2).

Novi Erasmus+ program vodič za 2021-2027

Objavljen je novi Erasmus+ program vodič za 2021-2027 godinu. Objavljen je i prv ...