Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Drugi poziv za nominacije za razmjenu u zimskom...

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno i nenastavno osoblje - mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja, Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22.

Poziv za nominacije za razmjenu u zimskom semes...

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 23.02.2021. Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Stipendije za master studij - Inženjering intel...

EDISS je zajednički master program Erasmus Mundusa (EMJDM) Univerziteta Abo Akademije, Univerziteta Balearskih ostrva, Univerziteta L‘ Akvila i Univerziteta Malardalen. Cilj EDISS master programa je okupiti nastavnike softverskog inženjeringa koji rade na prikupljanju podataka, procjeni zasnovanoj na podacima i donošenju odluka, dizajnere, run-time i softverske inženjere, arhitekte i naučnike koji rade na data pipeline, arhitekturi podataka, DataOps-u i u eksperimentalnim sistemima.

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenas...

Oblast na koju se mogu nominovati studenti prvog i drugog ciklusa, nastavno i nenastavno osoblje je engleski jezik. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 03.12.2020. godine do 23:59.