Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene osoblja na EASD Castello za ...

Nominacije su moguće iz oblasti dizajna interijera. Kvota je jedan (1).

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Oblasti na koju se može nominovati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (1).

Mogućnost razmjene osoblja na La Sapienza Unive...

Moguće se nominovati za sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota će se odrediti u skladu sa budžetom koji je odobren  La Sapienza Univerzitetu kao koordinatoru programa.

Mogućnost razmjene na Vitautas Magnus Univerzit...

Nominovati se mogu studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa na  sve oblasti koje se izučavaju na Vitautas Magnus Univerzitetu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota je 2.