Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Kokurs za izbor u zvanje - maj

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor u zvanje-mart

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

K O N K U R S za zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

PONOVNI KONKURS za upis prve generacije polazni...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, član ...