Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za ponovni izbor (reizbor) nastavnika u...

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za izbor/ponovni izbor (reizbor)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA NA DOKTORSKI ST...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, član ...

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta ...

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na mandatni period od četiri godine