Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za izbor dekana Ekonomskog fakult...

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

Konkurs za izbor članova Upravnog odbora Univer...

Na osnovu člana 38. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te odluke S ...

Konkurs za izbor dekana Građevinakog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta “Dž ...

Poziv za prijave mladih istraživača: Unaprjeđen...

Program British Councila “Unaprjeđenje uloge nauke u društvu” ima za cilj doprinijeti jačanju otpornosti država, zajednica i građana Zapadnog Balkana na pandemiju virusa COVID-19 i njenih negativnih posljedica, kroz korištenje i promovisanje nauke i naučnih saznanja. Tematski, program će se fokusirati na pandemiju virusa COVID-19 i njene negativne posljedice, povezujući različite sektore i teme, kao što su životna sredina, zdravstvo, obrazovanje, rod itd.