Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za (re) izbor u zvanje nastavnika i sar...

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije i ispr...

Na osnovu člana 39. stav (3) i člana 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni gl ...

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata u p...

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, broj: 101-1983/19 od 29.08.2019. godine ...

Obavještenje o javnoj nabavci

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru na osnovu Odluke Rektora Univerziteta ras ...