Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za ponovni izbor (reizbor)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija...

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Se ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džema ...