Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje - Juni 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, ...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u ...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1099-3/20 od ...