Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS ZA IZBOR

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor nastavnika u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor dekana Ekonomskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džem ...

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanredni p...

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor za naučno područje: Društvene nauke, polje: Ekonomija, grana: Teoretska ekonomija, 1 izvršilac, redovno napredovanje (Ekonomski fakultet).