Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Unive...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 49. i 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog ...