Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ponovljeni poziv za angažman studenta u Kancela...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu dana. Obavljati će poslove iz domena Kancelarije. Student će biti odgovoran za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, kontakt sa studentima, itd.

Javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih s...

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je javni ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Obavještenje o upisu u Studentski dom

Obavještavamo studente da upis u Studentski dom ostaje otvoren do popunjavanja k ...