Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za (re) izbor u nastavna i saradnička z...

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 2572/19 od 04.11.2019. godine, ...

Obavijest o poništenju konkursa

Obavijest o poništenju konkursa

OBAVIJEST O PONIŠTENJU KONKURSA Senat Univerziteta, na 95. sjednici održanoj 01 ...

Konkurs za izbor člana Upravnog odbora na Unive...

- iz reda zaposlenika (stalno zaposlenih) sa organizacionih jedinica:Ekonomski f ...

Konkurs za izbor Generalnog sekretara Univerzit...

Raspisuje se konkurs za izbor Generalnog sekretarana Univerzitetu „Džemal Bijedi ...