Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje (April 2021)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Konkurs za izbor članova Upravnog odbora Univer...

Na osnovu člana 38. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te odluke S ...