Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor/reizbor u zvanje uz zasnivanje...

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko - neretvanskog kan ...

Konkurs za izbor u zvanje - Juni 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, ...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...