Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor/ponovni izbor (reizbor) u zvan...

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta Uni...

KONKURS

za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

na mandatni period od četiri godine

KONKURS za izbor/ponovni izbor (reizbor)

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje KONKURS za izbor/ponovni izbor (reizbor)

 

KONKURS ZA IZBOR/PONOVNI IZBOR (REIZBOR)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...