Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača

U postupku javne nabavke za Nabavku laboratorijske opreme za potrebe Instituta G ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Zemlje članice CEEPUS mreže

Otvorene aplikacije za učešće u CEEPUS III mrež...

U okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studi ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 2847/19 od 28.11.2019. godine, ...