Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvj...

Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja ...

Dan nezavisnosti BiH

Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prof. dr. Elvir Zlomušica, upuću ...

Treći poziv za nominacije za razmjenu u zimskom...

Razmjena se može ostvariti na Univerzitetu u Granadi, Univerzitetu u Kordobi, Univerzitetu u Bolonji, Omer Halisdemir Univerzitetu u Nigdeu, Univerzitetu u Saralandu , Katoličkom Univerzitetu u Valensiji , Univerzitetu u jugoistočnoj Norveškoj, Univerzitetu u Primorskoj, Univerzitetu u Ljeidi. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 09.03.2021 do 23:59. Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Promocija doktora nauka

Svečana promocija doktora nauka održana je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mo ...