Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Objavljeno izdanje knjige “Izazovi integriranja...

“Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv r ...

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Studenti prvog i drugog ciklusa se mogu nominovati u oblast društvenih i humanističkih nauka. Kvota za studente je dva (2).

Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja na Uni...

Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za nastavno i nenstavno osoblje je 2 (dva)

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u ...

U akademskoj 2023/2024. godini u studentski dom izvršit će prijem studenata, državljana BiH i stranih državljana na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, prema utvrđenim kriterijima.