Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Potpisan Sporazum o saradnji Univerziteta „Džem...

Rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović ...

Radionica: Horizon Europa kroz pripremu prijedl...

Cilj radionice je popularizacija učešća istraživača sa univerziteta, istraživačkih centara, malih i srednjih preduzeća i drugih organizacija koje učestvuju (ili imaju namjeru učestvovati) na realizaciji EU projekata, sa posebnim značajem na učešće organizacija u okvirnom programu Horizon Europa.

Predavanje sa diskusijom "Rodna perspektiva u ...

Predavanje sa diskusijom “Rodna perpsektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru” u okviru UNIGEM projekta, održati će se 9.5.2024. na Pravnom fakultetu (u sali za simulovano suđenje) sa početkom u 10:15 sati.

Peta škola društvene Angažovanosti i Demokratij...

Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) iz Beograda poziva sve zainter ...