Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Santiago de Compostela biblioteka

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu Sa...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Studenti prvog c ...

Službena posjeta konzula Republike Turske u BiH...

U ponedjeljak, 9. septembra 2019. godine, delegacija Konzulata Republike Turske ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH, broj 39/14) ob ...