Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota za studente je 4.

Prijave za odlazak Sajam stipendija u Sarajevu

Kancelarija za međunarodnu saradnju zajedno sa Unijom studenata Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje odlazak na Dvanaesti sajam stipendija koji se održava u Sarajevu, 26. oktobra, 2022 godine. Broj mjesta je ograničen.

Poziv za nominacije nastavnog osoblja u zimskom...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta se može nominovati za mobilnosti u svrhu osposobljavanja. Oblast na koju se može nominovati je engleski jezik i književnost. Kvota za nastavno osoblje je (2).

OBAVIJEST: Smještaj studenata primljenih po ran...

Redovni studenti koji su primljeni prema rang listi za smještaj i ishranu u akad ...