Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Drugi otvoreni poziv za kurseve obuke studenata...

Zadovoljstvo nam je objaviti da je drugi poziv za cjeloživotne kurseve (LLL - Li ...

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Valladolid...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleno na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja. Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...