Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za ponovni izbor (reizbor)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Spisak primljenih studenata u Studentski centar...

Konkursom objavljenim dana 6. 6. 2022. godine u dnevnom listu Dnevni Avaz predvi ...

Obavještenje o provedenom postupku javne nabavk...

U postupku javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o ...

Mogućnost razmjene studenata na Fakultetu društ...

Oblasti na koje se može nominovati su društvene nauke, žurnalistika, engleski jezik. Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa i kvota je 6.