Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata u zimskom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Nominacije su moguće na sve oblasti koje se izučavaju na Karl Francens Univerzitetu u Gracu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente je 2 studenta dodiplomskog ili master studija.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Studenti prvog i drugog ciklusa mogu aplicirati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente je 2. Prednost imaju student koji studiraju engleski jezik i studenti koji znaju španski jezik (nivo B2).

Mogućnost razmjene studenata na EASD Castello u...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Studenti prvog ciklusa se mogu nominovati na oblast dizajna interijera. Kvota za studente je 2.

Najava IAEA Marie Sklodowska-Curie programa sti...

Program ima za cilj da inspiriše i ohrabri mlade žene da se bave naukom u oblastima kojje su vezane za nuklearnu energiju,  na način da studentima sa izvrsnim akademskim rezultatima obezbjeđuje stipendije za master studije i priliku da nastave stažiranje uz pomoć IAEA (Međunarodne agencije za atomsku energiju).