Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Sivas Džumhurij...

Zainteresovani za mobilnost na Sivas Džumhurijet Univerzitetu u Turskoj mogu se nominovati u oblasima jezika, ekonomije, mašinstva, psihologije i sociologije. Kvota za studente je 2.

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblj...

Po ovom pozivu mose se nominovati redovno upisani studenti Univerziteta kao i stalno uposleno nastavno najmanje u zvanju docenta. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Granadi za...

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. se treba ostvariti od 16.05. do 20.05.2022.

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na JAMK Un...

Mail namjere za nastavno uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).