Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ POLITEHNIKA NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-2370/23 od 26.6.2023. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA UPIS POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ POLITEHNIKA NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

Naziv studija: Doktorski studij Politehnika

Nivo: Treći ciklus studija

Model: Treći ciklus u trajanju od tri godine

Broj ECTS bodova: 180 ECTS

Vrsta studija: Akademske studije

Zvanje: Doktor tehničkih nauka iz oblasti
(Građevinarstvo, Informatika, Mašinstvo)

Oblast obrazovanja: Tehničke nauke – Politehnika – Građevinarstvo, Informatika,
Mašinstvo

Cijena doktorskog studija: 16.000,00 KM (Prvi semestar 3.200,00 KM, a svi ostali ostali semestri po cijeni od 2.560,00 KM).

Više informacija u dokumentu u prilogu!