Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Radni sastanak na Univerzitetu u Sarajevu

Dana 13.2.2020. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu  održan je radni sast ...

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvješt...

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zva ...

KU LEUVEN

Radionica: upravljanje evropskim projektima

U srijedu 11.03. od 12:30 do 13:15 u Sali za simulovano suđenje Pravnog fakultet ...

Rektorska konferencija/zbor BiH

Sjednica Rektorske konferencije/zbora BiH u Bih...

Dana 3.3.2020. godine održana je sjednica Rektorske konferencije/zbora Bosne i H ...