Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Promovisana edicija "Historija Bosne i Hercegov...

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona i Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru promovisali su ediciju “Historija Bosne i Hercegovine” koja predstavlja izdanje od šest tomova na kojoj je radilo 47 doktora nauka.

UREĐAJ ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA U MOSTARU DO...

Zadnjih nekoliko godina smo svjedoci velikog zagađenja gradova, pa čak i Mostara ...

Održana Svečana promocija i dodjela diploma za ...

Svečanom promocijom i dodjelom diploma u Sportskoj dvorani Sjeverni logor završen je program obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na svečanoj ceremoniji uručene su diplome za 493 diplomanta koji su završili studij na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i to 367 diplomanata na I ciklusu studija i 126 diplomanata na II ciklusu studija. Pored toga, promovisano je i 5 doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Promocija izdavačke djelatnosti i promocija nau...

U okviru obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na Pravnom fakultetu je promovisana izdavačka djelatnost Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, kao i naučno-istraživački i međunarodni projekti.