Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Rukovodstvo Univerziteta na obilježavanju 29. g...

Rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović ...

Konkurs za upis studenata na UNMO produžen do 0...

Obavještavamo maturante i sve zainteresovane kandidate za upis na neki od fakult ...

Organizovan izlet za zaposlenike Univerziteta "...

Na inicijativu i poziv rektorice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof.dr ...

EUSAIR Academy Youth Contest

Cilj EUSAIR ACADEMY CONTEST je uključiti i podstaći učestvovanje mladih u aktivnostima EU razvijajući njihovo razumijevanje i svijest o procesu kreiranja politika EU, s posebnim naglaskom na EUSAIR, Strategiju Europske unije za Jadran i Jonsku regiju.