Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Sastanak sa trenerima Lane Pudar

Dana 15.3.2021.godine Rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. E ...

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvj...

Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja ...

Promocija doktora nauka

Svečana promocija doktora nauka održana je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mo ...

Prezentacija naučno-istraživačkih projekata Uni...

Danas je na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru održana prezentacija naučnoi ...