Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održan Dan međunarodne saradnje 2023

Međunarodna dimenzija događaja je naglašena prisustvom predstavnika 24 univerziteta iz Evropske unije i Republike Turske.

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertac...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“ O B J A ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uslug...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge osiguranja u prilogu! ...

Predavanje prof. Sliška

Predavanje će se održati na Građevinskom fakultetu u srijedu 05-07-2023. godine, u Sali 101 sa početkom u 11:30 sati.