Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održano predavanje sa radionicom “Rodna perspek...

Predavanje sa diskusijom “Rodna perspektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitet ...

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvj...

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zva ...

Potpisan Sporazum o saradnji Univerziteta „Džem...

Rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović ...

Predavanje sa diskusijom "Rodna perspektiva u ...

Predavanje sa diskusijom “Rodna perpsektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru” u okviru UNIGEM projekta, održati će se 9.5.2024. na Pravnom fakultetu (u sali za simulovano suđenje) sa početkom u 10:15 sati.