Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Izbor prorektora Univerziteta “Džemal Bijedić” ...

Senat Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na sjednici održanoj 15.4.2022. go ...

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertac...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“ OBJAVLJU ...

Sastanak sa delegacijom iz Republike Turkiye, g...

Rektorica Univerziteta, prof.dr. Alena Huseinbegović, je održala sastanak sa del ...

Prof. dr. Alena Huseinbegović izabrana za rekto...

Danas je funkciju rektorice Univerziteta “Džemal Bijedić u Mostaru preuzela prof ...