Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Granadi za...

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. se treba ostvariti od 16.05. do 20.05.2022.

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na JAMK Un...

Mail namjere za nastavno uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mogućnost razmjene studenata u zimskom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Nominacije su moguće na sve oblasti koje se izučavaju na Karl Francens Univerzitetu u Gracu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente je 2 studenta dodiplomskog ili master studija.

Sastanak sa delegacijom iz Republike Turkiye, g...

Rektorica Univerziteta, prof.dr. Alena Huseinbegović, je održala sastanak sa del ...