Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata u zimskom semestru 2022/23 na Karl Francens Univerzitetu u Gracu

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Nominacije su moguće na sve oblasti koje se izučavaju na Karl Francens Univerzitetu u Gracu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente je 2 studenta dodiplomskog ili master studija.

Studenti koji žele da ostvare razmjenu na Karl Francens Univerzitetu u Gracu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Korisni linkovi:
Kancelarija za međunarodnu saradnju: https://international.uni-graz.at/en/
Ponuda na engleskom jeziku: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage
Vodič za pronalazak predmeta: https://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/incoming/ugo/bibwww_s_ugo_guidelines.pdf

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu. Rok za nominaciju je 15.04.2022. godine.

Ostali pozivi će biti naknadno objavljeni.