Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Granadi za sedmicu međunarodne saradnju u maju 2022

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su one oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi i koje su podudarne sa oblastima koje se izučavaju na Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru. Kvota određena od strane Univerziteta u Granadi je dva.

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Granadi treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mobilnost se treba ostvariti od 16.05. do 20.05.2022.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 15.04.2022. godine.