Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka u Finskoj u ljetnom semestru 2021/22

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno Univerziteta, najmanje u zvanju docenta.

Nominacije su moguće u oblasti građevine i mašinstva. Kvota je 4.

Zainteresovano nastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka u Finskoj treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 18.04.2022. godine.