Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javna odbrana doktorske disertacije - kandidat ...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravni fakultet, doktorski studij Evrops ...

Potpisan Sporazum o međusobnom razumijevanju i ...

Prof. dr. Elvir Zlomušica, Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru zajedn ...

Održana II naučna konferencija “Ljudska prava p...

Dana 9.12.2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta održana je II naučna konferencija “Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”. Radovi sa Konferencije biće objavljeni u tematskom broju Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Održavanje ovogodišnje Konferencije podržano je od strane Evropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički progam „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II”, a, kao i prošle godine, konferencija je organizovana u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Konferencija je održana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Konkurs za izbor u zvanje (decembar 2020)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...