Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Potpisan Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji

Prof. dr. Elvir Zlomušica, Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru zajedno sa rektorima javnih univerziteta koji učestvuju u radu Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine je, u četvrtak 10.12.2020. godine na Sveučilištu u Mostaru na sjednici Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine, potpisao Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji.

Saradnja se može ostvarivati kroz organizacije međusobnih posjeta, konsultacija nastavnika i naučnika, organizacije naučnih skupova i konferencija te promovisanja univerzalnih akademskih vrijednosti.

Rektori javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini su istakli opredjeljenje da će zajedničkim snagama provoditi reformu visokog obrazovanja u cilju ispunjavanja pretpostavki za aktivnim i punopravnim učešćem u evropskom istraživačkom i akademskom prostoru, te su dogovorili saradnju  u razmjeni naučnih informacija i publikacija, mobilnosti nastavnika, saradnika, istraživača i studenata na svim nivoima.

Osim potpisivanja Sporazuma, rektori su razmatrali inicijativu izmjena i dopuna Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine je pozvala nadležne vlasti da ubrzaju procedure oko izbora i imenovanja novog menadžmenta i Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, te je pružila punu podršku javnim istupima rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. sc. Rifata Škrijelja u vezi sa izraženim sumnjama u objektivnost vrednovanja, odnosno akreditacije pojedinih privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Sveučilište u Mostaru