Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
II naučna konferencija “Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”
II naučna konferencija “Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”

Održana II naučna konferencija “Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”

Dana 9.12.2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta održana je II naučna konferencija “Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”.

Moderno pravo ljudskih prava u vremenu kada je nastalo nije moglo da predvidi sve brojne izazove sa kojima će ga suočiti dinamični ambijent buduće društvene stvarnosti. U tom kontekstu otvorio se čitav niz pitanja poticajnih za analizu: koliko su inicijalne vrijednosti na kojima je utemeljen međunarodni sistem ljudskih prava uspjele da se održe i potvrde u promijenjenim društvenim prilikama; da li je internacionalistički model zaštite ljudskih prava uspio da ostvari svoje inicijalno postavljene ciljeve; da li su ljudska prava uspjela da izmaknu etatističkim ograničenjima; da li je postojeći normativni okvir i pripadajući mu nadzorni mehanizam dovoljno elastičan da se prilagodi zahtjevima dinamične društvene stvarnosti; da li je evolutivno tumačenje postojećih normativnih rješenja dovoljno da osigura njihovu aktuelnu primjenjivost, uz osvrt na procesuiranje trgovine ljudima; da li je sistem ljudskih prava, posebno u slučaju ranjivih društvenih grupa, žrtava trgovine ljudima, nacionalnih manjina i LGBTI osoba npr., dovoljno djelotvoran da ih zaštiti od diskriminacije? U sklopu navedenih tema autori su analizirali različite aspekte reguliranja zaštite ljudskih prava.


Na ovogodišnjoj naučnoj konferenciji učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Zenice, Tuzle, Bihaća, kao i pravni stručnjaci (ombudsmeni, kao i saradnici u državnom institucijama i nevladinom sektoru).

Radovi sa Konferencije biće objavljeni u tematskom broju Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.
Održavanje ovogodišnje Konferencije podržano je od strane Evropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički progam „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II”, a, kao i prošle godine, konferencija je organizovana u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Konferencija je održana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Konferencija je održana online, putem platforme Microsoft TEAMs, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid - 19.