Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Poziv za prijave mladih istraživača: Unaprjeđen...

Program British Councila “Unaprjeđenje uloge nauke u društvu” ima za cilj doprinijeti jačanju otpornosti država, zajednica i građana Zapadnog Balkana na pandemiju virusa COVID-19 i njenih negativnih posljedica, kroz korištenje i promovisanje nauke i naučnih saznanja. Tematski, program će se fokusirati na pandemiju virusa COVID-19 i njene negativne posljedice, povezujući različite sektore i teme, kao što su životna sredina, zdravstvo, obrazovanje, rod itd.

Generalna skupština UniAdrion udruženja

U utorak 17. novembra 2020 od 17:00 do 18:30 održana je online sjednica generalna skupštine UniAdrion udruženja. Tokom sjednice razgovaralo se o jačanju veza između zemalja članica UniAdriona. Također se diskutovalo o jačanju postojećeg trenda povećanja broja zajedničkih aktivnosti i projekata. Posebni napori se ulažu u kreiranje platforme za razmjenu informacija i predstavljanje mreže široj akademskoj i naučnoj zajednici.

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenas...

Oblast na koju se mogu nominovati studenti prvog i drugog ciklusa, nastavno i nenastavno osoblje je engleski jezik. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 03.12.2020. godine do 23:59.

Porodično pravo u eri globalizacije

8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava" održan je 12.11.2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ). Centralna tema ovogodišnjeg skupa je bila "Porodično pravo u eri globalizacije".