Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Science Communication and Policy Engagement Training
Science Communication and Policy Engagement Training

Poziv za prijave mladih istraživača: Unaprjeđenje uloge nauke u društvu

Program British Council “Unaprjeđenje uloge nauke u društvu” ima za cilj doprinijeti jačanju otpornosti država, zajednica i građana Zapadnog Balkana na pandemiju virusa COVID-19 i njenih negativnih posljedica, kroz korištenje i promovisanje nauke i naučnih saznanja. Tematski, program će se fokusirati na pandemiju virusa COVID-19 i njene negativne posljedice, povezujući različite sektore i teme, kao što su životna sredina, zdravstvo, obrazovanje, rod itd.

Kroz dva različita ciklusa intenzivnih onlajn obuka, program će jačati kapacitete mladih istraživača i istraživačica za učestvovanje u procesu kreiranja javnih politika, te efikasnije komuniciranje nauke široj javnosti. Obuku će u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana proći do 50 mladih istraživačica i istraživača.

Cilj programa je podizanje svijesti kreatora javnih politika, donatora i nevladinih organizacija o značaju nauke i naučnih saznanja za donošenje odluka.

Obuka u okviru programa obuhvata:

- Obuku mladih istraživačica i istraživača za djelotvornije komuniciranje nauke i javni angažman, i
- Obuku mladih istrazivača i istraživačica za djelotvorniju upotrebu nauke u kreiranju javnih politika

Radni jezik je engleski. Zainteresovani moraju imati prebivalište u BiH, moraju biti doktori nauka i zvanje mora biti stečeno u posljednjih osam godina. 

Zainteresovani treba da posalju svoj CV zajedno sa popunjenim aplikacijskim formularom na: ivan.koroman@britishcouncil.org.

Više informacija na: www.britishcouncil.ba.

Kontakt: ivan.koroman@britishcouncil.org.

Rok za prijave je 1. 12. 2020. do 23:00.