Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Dani porodičnog prava 2020
Dani porodičnog prava 2020

Porodično pravo u eri globalizacije

8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava" održan je 12.11.2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ). Centralna tema ovogodišnjeg skupa je bila "Porodično pravo u eri globalizacije".

Porodica se danas suočava sa brojnim poteškoćama i problemima kako bi ispunila pretpostavljene funkcije i očekivanu ulogu. Promjene se odvijaju velikom brzinom u svim segmentima savremenog društva i ostavljaju značajne posljedice na stanje, razvoj, ulogu i mjesto porodice u društvu. Svakako najznačajnija pojava našeg vremena jeste globalizacija. Upravo o utjecaju globalizacije na porodicu i njene odnose, se diskutovalo prilikom rada skupa.

Na ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univertiteta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Maribora, Zagreba, Kragujevca, Banja Luke, kao i pravni stručnjaci (notari, advokati i saradnici u državnim/entitetskim institucijama).

Skup je održan online, putem platforme Microsoft TEAMs, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid - 19.