Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Wszechnica Polska
Wszechnica Polska

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi u ljetnom semesteru 2020/21

Oblast na koju se mogu nominovati studenti prvog i drugog ciklusa, nastavno i nenastavno osoblje je engleski jezik.

Kvota za studente je 1. Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 1, dok je kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja također 1.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: fakultetski_koordinatori

Koristan link: study_programme_for_erasmus_students

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 03.12.2020. godine do 23:59.