Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
UNMO

Ponovljeni poziv za angažman studenta u Kancela...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu ...

Wszechnica Polska Univerzitet u Varšavi

Ponovljeni poziv - mogućnost razmjene nastavnog...

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenestavno osoblje Univerzite ...

Alhambra Granada

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje Univerzite ...

Veseli časovi engleskog jezika i novogodišnji p...

2019. godina na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru ostat će zapamćena i po ...