Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Wszechnica Polska Univerzitet u Varšavi
Wszechnica Polska Univerzitet u Varšavi

Ponovljeni poziv - mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi u ljetnom semesteru 2019/20

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenestavno osoblje Univerziteta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati je engleski jezik. Kvota je jedan.

Zainteresovano nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 05.02.2020. godine.