Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
UNMO
UNMO

Ponovljeni poziv za angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu saradnju

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu dana. Obavljati će poslove iz domena Kancelarije. Student će biti odgovoran za korespodenciju sa međunarodnim partnerima, obradu informacija, ažuriranje web stranice, itd.

Zainteresovani moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

- Status studenta (redovnog, vanrednog ili studenta apsolventa) na bilo kojem od Fakulteta Univerziteta;

- Aktivno znanje engleskog jezika;

- Poznavanje rada na kompjuteru;

Zainteresovani studenti su dužni priložiti potvrdu o statusu, pismo motivacije i potvrdu o znanju jezika i rada na kompjuteru.

Potrebnu dokumentaciju studenti mogu dostaviti svakim radnim danom do 05.02.2020. godine u periodu od 07:30 do 15:00 u Kancelariju za međunarodnu saradnju (Rektorat, prizemlje, prva vrata desno) ili putem e-maila: international@unmo.ba

Nakon zatvaranja poziva, studenti će biti pozvani na testiranje znanja engleskog jezika i kompjuterske pismenosti. Studenti koji zadovolje na testu biti će pozvani na intervju.

Poziv se objavljuje iz razloga što po prvom pozivu nije se prijavio niti jedan kandidat koji je ispunjavao uslove konkursa.