Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
USC Library

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu Sa...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Studenti prvog i ...

SUT

Mogućnost razmjene studenata master i doktorsko...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti master i doktorskog studija Uni ...

BOLD program - poziv za studente i mlado nastav...

Pozivamo student(ic)e i mlado nastavno osoblje (18-35 godina) da se pridruže uvo ...

Održana prezentacija PRO-Budućnost grantova na ...

U sali Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, danas, 13. 11. ...